รายการโครงงาน

รายการโครงงานโครงงานที่ร่วมนำเสนอรูปแบบ Onsite ที่โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย บุรีรัมย์ สำหรับรูปแบบออนไลน์สามารถดูได้ที่ https://www.pcshsbr.ac.th/pcshs_symposium2023_vdo/